17.12.09

പാചകകുറിപ്പ്


താടി വാദവും, രോമ വാദവും ചേര്‍ത്തരച്ചാല്‍ സാധാരണക്കാരന്റെ തീവ്രവാദമായി... 

2 comments:

Scorpio said...

vada pradivadavum........

ഒറ്റവരി രാമന്‍ said...

Thanks 4 the tip, will include in next update