17.12.09

ഗുരുവന്ദനം

സദാചാരത്തിന്റെ നേര്‍ത്ത രേഖകള്‍ കൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം വരഞ്ഞ ആ കലാകാരന്‍, തിയോജി കലര്‍ന്ന ബയോജി വെള്ളം, ഞങ്ങള്‍ക്ക്  കുടിക്കാന്‍ തരുമായിരുന്നു.        

Pupils Make The Grade At Private Schools

No comments: