16.12.09

സ്വന്തം തടി

പന്നിപനി ബാധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് , വിശ്വാസികള്‍ക്ക് "പ്രതിരോധത്തില്‍ ഊന്നിയ ക്രിസ്തുമസ്സ് ആശംസകള്‍" നേര്‍ന്നു കൊണ്ട് ക്രിസ്തുമസ്സ്  അപ്പൂപ്പന്‍ മടങ്ങി.

Santa Impersonators Thrive In Suburban Sydney

No comments: