18.12.09

തിരുവാ..


വകുപ്പ് മന്ത്രി നല്‍കിയ ലാക്ടോമീറ്റര്‍ ടിപ്പിച്ച മുലകള്‍ മാത്രം ഇനി വികസനത്തിന്റെ പാല്‍ ചുരത്തിയാല്‍ മതിയെന്നാണ് ഉത്തരവ് .
 

Crowds Gather For New York's Annual Thanksgiving Day Parade

2 comments:

scorpio said...

Good...this with the soul ""outside""

ഒറ്റവരി രാമന്‍ said...

Thanks Scorpio