15.12.09

മണല്‍ പാസ്‌

സ്ത്രീധനം ഒന്നും വേണ്ട, വല്ലതും തരാന്‍ ഉദ്ദേശ്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ 'മണലായിട്ടു' മതി ..... 


Couple walks along the surfline at sunrise - Ocracoke Island, NC

No comments: