15.12.09

പേപ്പല്‍ ലെഗസി

തിരുപിറവിക്കു നേരമായപ്പോള്‍ വികാരി മൈക്കിലൂടെ അലറി "ആ ഉണ്ണിയേശു ഈ പരിസരത്ത് എങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കില്‍ പുല്‍കൂട്ടില്‍ കയറി കിടക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു."  

Porcelain Christmas tree

No comments: