22.12.09

ഒരു തിരുപിറവി !

ക്രിസ്തുമസിന്റെ തലേന്ന് യൌസേപ്പ് പിതാവിനോട്, മറിയത്തിന്റെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയ മറുപടി,                       "എങ്ങനുണ്ടെന്നോ ?!,   അവള്‍ക്കോ !!  രണ്ടായിരത്തെട്ട് പേറും പെറ്റു പുലകുളിം കഴിഞ്ഞ അവള്‍ക്കിനി ..........."  

 

No comments: