2.2.10

പത്രാധിപര്‍ക്ക് ഒരു കത്ത്

ബഹുമാനപെട്ട സര്‍,
തെങ്കാശി പാല് നിരോധിക്കാനുള്ള നടപടി തടയൂ..... കാരണം ഞങ്ങള്‍ക്ക് ശുദ്ധമായ പൈമ്പാലിന്റെ ചുവ പിടിക്കില്ല,
എന്ന് സ്വന്തം
മായം തീനി തലമുറ.

Urinals in Men's Restroom

7 comments:

sabu said...

oru nimisham Kunjunni mashe oorthu poyi. Atra sundharam ee 'varikal' (sorry ottavari!)

admin said...

മില്‍മ കേരളം കണികണ്ടുണരുന്ന ... “നല്‍മ’

കുഞ്ചുമ്മാന്‍ said...

ഇ ഫോട്ടോ...???

Pd said...

Fine one Ramanji

Praseeth said...

ee foto um aayittulla relation manasilayilla

ഒറ്റവരി രാമന്‍ said...

മനോരമ വാര്‍ത്തയില്‍ കണ്ടത്: മൂത്ര പുരയോടു ച്ചേര്‍ന്നു പാല് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് പാലില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നതും

>>>>>>>>>>>>>>റിവ്യൂക്കാരി said...

aanukalikam kollam....