6.1.10

മഹാന്‍ !

ഇരുത്തം വന്നിരുത്തം വന്നെഴുതാതിരിക്കലായ് !


Canopic Jars: These were

5 comments:

Manoraj said...

ottavari kathakaran.. kazhivane..

കുഞ്ചുമ്മാന്‍ said...

അതെ അതെ ...

കുഞ്ചുമ്മാന്‍ said...

ഒരു കുഞ്ഞുണ്ണി കവിത പോലെ രസകരം....

ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ചു വരികളുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റ്‌ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു....

ManzoorAluvila said...

thalkkettum ..ottavariyum..thoughtsum manoharam

Naseef U Areacode said...

ഒറ്റവരിയിലൂടെ മനോഹര കഥകള്‍, അതോ കവിതയൊ!!