26.12.09

ഇസം !

1947 മാന്‍ ഓഫ് ദി ഇയര്‍...........

ഇന്നു നോട്ടിലുണ്ട്, നാട്ടിലില്ല. 

Close-up of Indian banknotes tied with a ribbon

6 comments:

pattepadamramji said...

വിലയില്ല,വിലയുള്ളവര്‍ വന്നു.

Anonymous said...

True Gandhian is not a Gandhian in today's world.He may b called a Psych

പാവത്താൻ said...

വളരെ ശരി.

Kunjipenne - കുഞ്ഞിപെണ്ണ് said...

Ella Kadhakalum manoharam

mazhamekhangal said...

ramma,kidilam ketto!!

Vinod Raj said...

Very Nice...!!!