26.12.09

അന്ധനെ വഴിനടത്തുന്ന പൊട്ടന്‍ അഥവാ ഒഴിഞ്ഞ പാത്രം

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷമായിട്ടവനെ അവര്‍ വിളിച്ചതു 'വിക്കന്‍' എന്നായിരുന്നില്ല, you speak broken english എന്നോ മറ്റോ അവന്‍ അറിയപ്പെട്ടു പോന്നു.


Pot with a lid leaning against a shutter, Lakshmi Narayan Temple complex, Chamba, Himachal Pradesh, India

1 comment:

റ്റോംസ് കോനുമഠം said...

നല്ല വായനാനുഭവത്തിനു നന്ദി.
പുതിയ രചനകള്‍ മിഴിവോടെ തുടരാന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.

എന്റെ ബ്ലോഗിലും ജോയിന്‍ ചെയ്യണേ..!!

http://tomskonumadam.blogspot.com/

പരസ്പര വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ എപ്പോഴും നല്ല രചനകള്‍ക്ക് കാതലാകും
വീണ്ടും ആശംസകള്‍..!!